Betaalbare trainingen en begeleiding voor jou!

Zoek

Wijzigen van de arbeidsduur kan niet zomaar

De werkgever wil soms de arbeidsduur van medewerkers aanpassen. Vooral als het erg druk is of juist als er weinig werk is. Bij veel werkgevers is er op dit moment een personeelstekort. Als werving van nieuwe medewerkers niet lukt dan is het aanpassen van de arbeidsduur van de medewerkers een oplossing. Dat kan de werkgever niet zo maar doen, tenzij werkgever en medewerker hier in goed overleg afspraken over maken. Op basis van redelijke  afspraken kun je de arbeidsovereenkomst wijzigen. Hierbij moet wel sprake zijn van een overgangsperiode voor een langere of juist kortere arbeidsduur.

Eenzijdig wijzigen

Als werkgever en medewerker er niet uitkomen dan kan de werkgever een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst gebruiken. Staat dit in de arbeidsovereenkomst dan kan de werkgever op basis daarvan de arbeidsduur aanpassen. Hiervoor moet wel sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Dat is bijvoorbeeld een dreigend faillissement. Als dit beding niet in de arbeidsovereenkomst staat dan kan de werkgever hier natuurlijk geen gebruik van maken.

Toeslagen of tijd

Naast structureel meer werken kun je ook incidenteel meer werken. Zolang het redelijk en incidenteel is, mag de werkgever de medewerkers soms tot overwerk verplichten. In de cao, personeelsreglement of in het arbeidscontract staan soms afspraken over toeslagen voor overwerk of een tijd-voor-tijdregeling. Je compenseert dan de overgewerkte tijd met vrije tijd. Voor de hoger betaalde functies hoort overwerk er vaak bij. Dit zit meestal in het salaris verwerkt. Is het overwerk structureel dan kan een werknemer recht krijgen op aanpassing van de arbeidsduur in zijn arbeidsovereenkomst. Meestal geven de overeenkomst, het personeelsreglement of de cao aan welke regels hiervoor gelden.

Wet flexibel werken

Niet alleen de werkgever kan vragen of de medewerker langer of korter wil werken. Het kan ook andersom. De medewerker maakt dan gebruik van de Wet flexibel werken. Deze wet geeft medewerkers het recht op flexibel werken. Zij kunnen bij de werkgever een verzoek indienen om hun arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats (thuiswerken bijvoorbeeld) aan te passen. De medewerker moet op de gewenste ingangsdatum van de wijziging van de arbeidsduur ten minste een half jaar (26 weken) in dienst zijn. De medewerker stuurt ten minste 2 maanden voor de ingangsdatum een schriftelijk verzoek. Hij kan een dergelijk verzoek ten hoogste eenmaal per jaar doen. Als sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag deze termijn korter zijn. De werkgever mag het verzoek weigeren als het in strijd is met zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dat is bijvoorbeeld als de veiligheid op het werk in gevaar komt of dat er organisatorische problemen ontstaan als iemand minder wil werken. Het is vaak een afweging van de belangen van de medewerker en de  werkgever.

Wilt je meer weten over werktijden en arbeidsovereenkomsten? Volg dan de cursus Actualiteiten van het arbeidsrecht.

Contact

Direct contact met onze experts

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de Jouw Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: