Betaalbare trainingen en begeleiding voor jou!

Search

Vakantieregelingen in coronatijd

Veel werkgevers krijgen te maken met een enorme terugval van werk. Sommige bedrijven liggen bijna stil. De overheid probeert met verschillende maatregelen de bedrijven te helpen. Met de NOW-regeling bijvoorbeeld betaalt de overheid maximaal 90% van de loonkosten van getroffen bedrijven. De hulp is vaak niet voldoende om de teruggang in werk en omzet te compenseren. Werkgevers proberen daarom op allerlei manieren te bezuinigen. Zij denken onder andere aan de vakantieregelingen, maar is dat wel mogelijk?

Verlof opnemen

Door de terugval in het werk vragen sommige werkgevers aan werknemers om een percentage van hun vakantieverlof op te nemen. Het is echter niet mogelijk om werknemers te dwingen hun vakantie uren op te nemen. De werkgever kan in overleg met de individuele werknemers wel afspraken maken over het opnemen van vakantiedagen. De werkgever kan wel de collectieve vakantiedagen zoals vastgesteld in het personeelshandboek of cao, in deze periode laten opnemen als ze nog niet gepland zijn. Soms zijn er ADV-dagen die de werkgever aan mag wijzen. De OR heeft hier instemmingsrecht. Dit gaat alleen op als ze nog niet zijn vastgesteld.

Annuleren vakantie

De zomervakantie valt waarschijnlijk voor veel werknemers in duigen. De vakantieplannen kunnen door de coronacrisis de prullenbak in. De hotels zijn dicht en er wordt niet gevlogen. Een werknemer kan zijn vakantiedagen niet zomaar laten  terugboeken om ze op een later moment alsnog op te nemen. In de wet is geen ‘annuleringsrecht’ voor vakantiedagen opgenomen. Uiteraard kunnen werkgever en werknemer hierover afspraken maken. Het is aan de werkgever te bepalen hoe hier mee om te gaan. Misschien is het voor de werkgever aantrekkelijk dat er in de zomerperiode doorgewerkt wordt.

Vakantiegeld

Er zijn werkgevers die het vakantiegeld niet willen uitbetalen. Hierdoor kan de werkgever flink bezuinigen, maar het mag niet. Vakantiegeld is vastgelegd in artikel 7 van de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag. Daarnaast staat het vakantiegeld ook in cao’s en individuele arbeidsovereenkomsten. De werkgever kan wel voorstellen om het vakantiegeld later of in termijnen te betalen.  Hier moeten de werknemers wel schriftelijk mee akkoord gaan. Overigens worden werkgevers die gebruik maken van de NOW-regeling ook tegemoet gekomen in de maandelijkse opbouw van vakantiegeld. Daarmee zouden werkgevers het vakantiegeld moeten kunnen betalen.

Pensioenpremie

Een hele andere maatregel is het uitstellen van de pensioenpremie. De bedrijfstakpensioenfondsen in de horeca, de reisbranche, detailhandel, bouw, metaal, schoonmaak en kapperssector hebben uitstel gevraagd om de pensioenpremie af te dragen. Volgens de huidige wetgeving mag er maximaal twee maanden uitstel gegeven worden aan de afdracht van pensioenpremies. Uitstel is eigenlijk niet nodig, want werkgevers kunnen een beroep doen op de NOW-regeling. Bovenop de loonsom is er in deze regeling 30% opslag voor de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies.

Een andere bezuiniging van de werkgever is het laten vervallen van de winstdelingsregeling of bonusregeling. Door de coronacrisis zal er bij veel bedrijven minder of geen winst worden gemaakt. Van belang is wat er in de winstdelingsregeling staat wanneer de winstdeling niet wordt uitgekeerd. Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijfseconomische omstandigheden zijn. Als de werkgever de huidige regeling wil aanpassen dan heeft de OR instemmingsrecht.  Wanneer het bij een dergelijke regeling om een looncomponent gaat, is de instemming van de OR onvoldoende. De instemming van de OR bindt in deze situatie de individuele medewerkers niet. De werkgever moet de individuele werknemers om instemming vragen.

Meer weten

Als je meer wilt weten over deze vakantieregelingen en regels over werktijden volg dan de cursus Actualiteiten Arbeidsrecht. Meer informatie vind je hier.

 

 

 

Contact

Direct contact met onze experts

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de Jouw Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: