Betaalbare trainingen en begeleiding voor jou!

Zoek

Pesten op de werkvloer

Het was afgelopen donderdag de Landelijke Dag tegen Pesten. Jouw Academy wil ook na deze dag pesten onder de aandacht brengen. Pesten komt niet alleen voor op scholen, maar ook op de werkvloer. Maar liefst 1 op de 8 werknemers krijgt hiermee te maken. Pesten is niet alleen schadelijk voor het slachtoffer, maar het heeft ook invloed op de dader, op de mensen die er getuige van zijn en op de cultuur op de afdeling waar wordt gepest.

Gevolgen pesten

Pesten heeft dus een grotere impact dan je in eerste instantie zou denken. Als werknemers merken dat je door pestgedrag je doel kunt bereiken dan zal steeds meer het recht van de sterkste gaan gelden. Mensen die er om heen staan zullen met minder plezier naar het werk gaan. Zij voelen zich soms machteloos en onzeker. Ze kunnen immers ook zelf slachtoffer van pesterijen worden. Afdelingen waar gepest wordt hebben een hoog verzuim en groot personeelsverloop. De gevolgen voor de organisatie kunnen groot zijn. Verzuim en personeelsverloop kosten geld. De kans is groot dat daardoor ook de diensten en producten niet goed meer geleverd kunnen worden.

Wetgeving

De werkgever kan en moet in actie komen om ongewenst gedrag tegen te gaan. In de Arbowet staat dat de werkgever een beleid moet voeren met betrekking tot het beschermen van werknemers tegen seksuele intimidatie en tegen agressie en geweld. Hier valt pesten onder. De werkgever moet aandacht besteden aan agressie en geweld bij het maken van een risico-inventarisatie met een plan van aanpak. De OR moet hiermee instemmen. De Arbeidsinspectie moet de naleving van de Arbo-wet controleren en kan de werkgever een bestuurlijke boete opleggen als hij zich niet aan de wet houdt. Ook het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de werkgever aansporen iets tegen pesten te doen. In het BW staat dat de werkgever en de werknemer verplicht zijn zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.

Tips aanpak

Werkgevers hebben veel belang erbij om pesten tegen te gaan. We hebben hier 5 tips voor werkgevers.

  1. Erken pesten. Pesten wordt vaak gezien als een beetje plagen en daarmee onderschat. Erken ook dat pesten in veel gevallen door leidinggevenden gebeurt. Dat betekent dat je goed moet kijken wie pest en wat je hiertegen kan doen.
  2. Ken de weg naar de vertrouwenspersoon. Zorg ervoor dat er een vertrouwenspersoon is die onafhankelijk en laagdrempelig is. Werknemers moeten er makkelijk naar toe kunnen gaan en de vertrouwenspersoon moet zijn/haar werk kunnen doen om misstanden aan te kaarten.
  3. Streef naar een open bedrijfscultuur. Een open bedrijfscultuur met een open stijl van leidinggeven helpt om pesten zichtbaar te maken. In een open cultuur kunnen werknemers eenvoudiger suggesties doen en hun mening geven. Als er iets niet goed gaat dan ligt het sneller op tafel.
  4. Stimuleer goed gedrag. Maak pesten op het werk bespreekbaar en zorg voor voorbeeldgedrag van de leidinggevenden. Als iemand in de fout gaat spreek hem dan aan.
  5. Beloon teamprestaties. In plaats van kijken naar alleen persoonlijke prestaties moet een werkgever ook kijken naar de prestaties van een team als geheel. Weinig verloop, een laag ziekteverzuim, goede inhoudelijke prestaties en een goede waardering in het medewerkers tevredenheidsonderzoek leveren dan input op om teams te belonen.
  6. Wees duidelijk in normen en waarden. Een werkgever moet duidelijk maken wat de normen en waarden binnen een organisatie zijn. Ook is het belangrijk om op tijd en effectief ingrijpen als het misgaat. Laat het niet een tijdje sudderen, maar laat direct weten dat mensen niet zo met elkaar omgaan.

Meer hierover vind je hier.

Contact

Direct contact met onze experts

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de Jouw Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: