Betaalbare trainingen en begeleiding voor jou!

Zoek

Naar een effectiever team

Veel mensen maken deel uit van een team. Als je een goed team hebt dan heb je meer kans op succes. We staan in dit artikel stil bij teambuilding. We bespreken het zogenaamde Teameffectiviteitsmodel. Dat is een overzichtelijk model waarmee het functioneren van teams kan worden verbeterd. Dit model is een model van Wiebe Kamminga en Jan Schouten. Het is een eenvoudig en nuttig model om verbeterpunten voor teams aan te dragen. Het brengt de mate van doelmatigheid binnen het team in kaart. Je kijkt samen hoe het team optimaal kan functioneren. Van belang is dat de leden daar bij stil willen staan en de wil hebben om gezamenlijk het team effectiever te maken.

Hoofdzaken

Bij het Teameffectiviteitsmodel  zijn verschillende samenhangende en elkaar beïnvloedende hoofdzaken van belang. Ze zijn gerangschikt van boven naar beneden: missie, doelen, rollen en taken, werkafspraken en procedures en persoonlijke verhoudingen (zie ook de afbeelding). Het model gaat uit van het idee dat een bovenliggende hoofdzaak van invloed is op de onderliggende hoofdzaken. Functioneert een team niet optimaal, dan is het zaak om te onderzoeken op welk niveau dat speelt. Bijvoorbeeld slechte onderlinge verhoudingen komen vaak voort uit onduidelijkheid op de andere niveaus. Door de bovenliggende hoofdzaken helder te krijgen krijg je een effectiever team.

Missie en visie

Bovenaan het model staat de missie. Een duidelijke missie zorgt voor een gemeenschappelijk gevoel binnen het team en besef waarom je met elkaar samenwerkt. Als de visie door de teamleden wordt gedragen dan is er meer kans op een grote betrokkenheid en inzet van iedereen. Als hieraan niet voldaan wordt dan is de kans groot dat de leden in verschillende richtin­gen gaan werken. Dat gaat natuurlijk ten koste van de doelmatigheid.

Doelen

Het volgende niveau in het Teamdoelmatigheidsmodel zijn de doelen. Je kunt vanuit de missie doelen formuleren die bijdragen aan het volbrengen van de missie. Maak je doelen SMART. De letters SMART staan voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en tijdgebonden. Het valt niet mee om je doelen SMART te maken. Zorg dat iedereen de doelen helder voor ogen heeft, want anders loop je de kans dat iedereen iets anders nastreeft.

Rollen en taken

Een duidelijke doelstelling kan worden vertaald in een rol- en taakverdeling. Dit is het volgende niveau. Let ook op de verdeling van de taken. Dat is bij sommige teams niet goed. De leidinggevende doet dan bijvoorbeeld bijna alles. Dat is niet effectief. Leg die taakverdeling vast.

Procedures

Als de taken verdeeld en voor iedereen duidelijk zijn, kun je kijken naar de procedures en werkafspraken. Een doelmatig team kent een procedure om tot goede beslissingen te komen. Dat zijn bijvoorbeeld wie de agenda opstelt en hoe je agendapunten kunt inbrengen. Of wanneer de leden van het team de notulen krijgen? Dit soort procedures hebben met name betrekking op de manier waarop het werk binnen een team verricht wordt. Sta eens stil bij de werkwijze en de procedures. Zijn ze nog effectief?

De persoonlijke verhoudingen

Het laatste niveau is die van de persoonlijke verhoudingen. Als teamleden elkaar vertrouwen, helpen, respecteren  en zich prettig met elkaar voelen zal dit de samenwerking positief beïnvloeden. Andersom kan natuurlijk ook. Als er negatieve gevoelens zijn kan dit de effectiviteit van het team negatief beïnvloeden. Ook al zijn de procedures en de doelen helder. Negatieve gevoelens bespreken de  teamleden vaak niet. Dat  vinden ze lastig. Er wordt niet goed samengewerkt, men ontloopt elkaar, reageert non-verbaal of willen het team verlaten. Ze gaan solliciteren. Dit is te doorbreken met de juiste feedback geven. Ook moet je elkaars gedrag ter discussie kunnen stellen.

Een effectiever team?

Wil je je team verbeteren dan kan dat. Jouw Academy heeft naast open cursussen ook incompany trajecten. We helpen een team op weg met een training of begeleidingstraject. Wil je hier meer over weten? Stuur een email naar info@deacademy.nl of bel 085 0432268.

 

Contact

Direct contact met onze experts

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de Jouw Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: