Alle berichten van Wanne van den Bijllaardt

Besmetting corona op de werkvloer

Door de coronacrisis zijn veel bedrijfspanden gesloten en werken de werknemers thuis. Dat zorgt voor meer bescherming tegen het coronavirus. De overheid raadt werkgevers met klem aan om thuiswerken te bevorderen en om anderhalve meter afstand op de werkvloer  te houden, maar afdwingen is lastig. Hoewel werkgevers de adviezen strikt genomen dus niet op hoeven te volgen, zijn ze volgens de Arbeidsomstandighedenwet wel verplicht om een veilige werkomgeving te creëren. Daar hoort ook bij dat de werkgever de kans op besmetting met corona zo klein mogelijk moet maken.

Besmetting

Naast werkgevers die de adviezen van de overheid goed opvolgen,  zijn er ook werkgevers die te weinig doen om werknemers te beschermen. Volgens de FNV werken veel mensen toch nog buitenshuis. Zij lopen risico’s, maar vaak kan het niet anders. Denk bijvoorbeeld aan werknemers in de bouw, supermarkten en in de zorg. Die kunnen het werk niet vanuit huis doen. Er zijn volgens de vakbond werkgevers die nog steeds personeelsvergaderingen in een krappe ruimte houden of die mensen oproepen om ondanks verkoudheidsklachten tóch naar werk te komen.  Ook is er te weinig beschermende kleding voor werknemers die dat nodig hebben. Dat gebeurt niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in België. In België heeft de Inspectie 328 bedrijven gecontroleerd. Bij maar liefst 280 stelde de Inspectie overtredingen van de coronaregels vast. Vaak ging het om werknemers die te dicht op elkaar moesten werken.

Aankaarten

HR kan de arbeidsomstandigheden bespreken met de Preventiemedewerker en het onderwerp op het overleg met de directie zetten. Ook de ondernemingsraad kan wat doen. De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden een stimulerende taak om het werk veiliger te maken. Ze kunnen de risico’s bij de directie aankaarten. Ook is het mogelijk om de Inspectie SZW te informeren over de risico’s op de werkplek.

Vakantieregelingen in coronatijd

Veel werkgevers krijgen te maken met een enorme terugval van werk. Sommige bedrijven liggen bijna stil. De overheid probeert met verschillende maatregelen de bedrijven te helpen. Met de NOW-regeling bijvoorbeeld betaalt de overheid maximaal 90% van de loonkosten van getroffen bedrijven. De hulp is vaak niet voldoende om de teruggang in werk en omzet te compenseren. Werkgevers proberen daarom op allerlei manieren te bezuinigen. Zij denken onder andere aan de vakantieregelingen, maar is dat wel mogelijk?

Verlof opnemen

Door de terugval in het werk vragen sommige werkgevers aan werknemers om een percentage van hun vakantieverlof op te nemen. Het is echter niet mogelijk om werknemers te dwingen hun vakantie uren op te nemen. De werkgever kan in overleg met de individuele werknemers wel afspraken maken over het opnemen van vakantiedagen. De werkgever kan wel de collectieve vakantiedagen zoals vastgesteld in het personeelshandboek of cao, in deze periode laten opnemen als ze nog niet gepland zijn. Soms zijn er ADV-dagen die de werkgever aan mag wijzen. De OR heeft hier instemmingsrecht. Dit gaat alleen op als ze nog niet zijn vastgesteld.

Annuleren vakantie

De zomervakantie valt waarschijnlijk voor veel werknemers in duigen. De vakantieplannen kunnen door de coronacrisis de prullenbak in. De hotels zijn dicht en er wordt niet gevlogen. Een werknemer kan zijn vakantiedagen niet zomaar laten  terugboeken om ze op een later moment alsnog op te nemen. In de wet is geen ‘annuleringsrecht’ voor vakantiedagen opgenomen. Uiteraard kunnen werkgever en werknemer hierover afspraken maken. Het is aan de werkgever te bepalen hoe hier mee om te gaan. Misschien is het voor de werkgever aantrekkelijk dat er in de zomerperiode doorgewerkt wordt.

Vakantiegeld

Er zijn werkgevers die het vakantiegeld niet willen uitbetalen. Hierdoor kan de werkgever flink bezuinigen, maar het mag niet. Vakantiegeld is vastgelegd in artikel 7 van de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag. Daarnaast staat het vakantiegeld ook in cao’s en individuele arbeidsovereenkomsten. De werkgever kan wel voorstellen om het vakantiegeld later of in termijnen te betalen.  Hier moeten de werknemers wel schriftelijk mee akkoord gaan. Overigens worden werkgevers die gebruik maken van de NOW-regeling ook tegemoet gekomen in de maandelijkse opbouw van vakantiegeld. Daarmee zouden werkgevers het vakantiegeld moeten kunnen betalen.

Pensioenpremie

Een hele andere maatregel is het uitstellen van de pensioenpremie. De bedrijfstakpensioenfondsen in de horeca, de reisbranche, detailhandel, bouw, metaal, schoonmaak en kapperssector hebben uitstel gevraagd om de pensioenpremie af te dragen. Volgens de huidige wetgeving mag er maximaal twee maanden uitstel gegeven worden aan de afdracht van pensioenpremies. Uitstel is eigenlijk niet nodig, want werkgevers kunnen een beroep doen op de NOW-regeling. Bovenop de loonsom is er in deze regeling 30% opslag voor de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies.

Een andere bezuiniging van de werkgever is het laten vervallen van de winstdelingsregeling of bonusregeling. Door de coronacrisis zal er bij veel bedrijven minder of geen winst worden gemaakt. Van belang is wat er in de winstdelingsregeling staat wanneer de winstdeling niet wordt uitgekeerd. Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijfseconomische omstandigheden zijn. Als de werkgever de huidige regeling wil aanpassen dan heeft de OR instemmingsrecht.  Wanneer het bij een dergelijke regeling om een looncomponent gaat, is de instemming van de OR onvoldoende. De instemming van de OR bindt in deze situatie de individuele medewerkers niet. De werkgever moet de individuele werknemers om instemming vragen.

Meer weten

Als je meer wilt weten over deze vakantieregelingen en regels over werktijden volg dan de cursus Actualiteiten Arbeidsrecht. Meer informatie vind je hier.

 

 

 

Mindfulness in coronatijd

In deze tijd moet alles sneller en beter. Werk, school, kinderen, familie, relaties en nog veel meer. Het is allemaal belangrijk, maar het zorgt ook vaak voor een bepaalde spanning. De coronacrisis is hier bij gekomen en zorgt voor extra druk. Kan ik mijn werk wel goed doen? Hoe komt het werk af en haal ik mijn omzet wel? Deze druk en spanning kan omslaan in stress. Een beetje stress is niet erg, maar teveel stress kan vervelende problemen zoals een burnout veroorzaken. Mindfulness kan je ontspanning geven in deze hectische coronatijden.

Ontspanning

Mindfulness is een vorm van meditatie die uit het Boeddhisme komt. Het is een soort levenshouding die je bewustzijn houdt in het hier en nu. Zo kun je meer genieten van dit moment en dat zorgt voor ontspanning. Tegelijkertijd leer je met Mindfulness situaties te accepteren zoals ze zijn, in plaats van er tegen vechten. Je kunt je vreselijk druk maken over dat je door de coronacrisis niet naar je werk kunt gaan, maar het lost niets op. Ook is het een erg effectieve manier om niet langer het grootste gedeelte van de dag op de automatische piloot te werken. Door je te richten op mindfulness maak je de mooie momenten actiever mee. Je ziet alles een stuk scherper en omarmt het heden. Mindfulness heeft daarmee invloed op de kwaliteit van je gehele dagelijkse leven. Hier hoort natuurlijk ook werk bij.

Onderzoeken

Onderzoeken wijzen uit dat mindfulness een positieve invloed kan hebben op de kwaliteit van werk, het omgaan met stressvolle situaties en voor een hogere productiviteit kan zorgen. In 2008 werd een onderzoek gehouden om de effectiviteit te onderzoeken van een groep werknemers op het werk. Er werd gekeken welke invloed een korte mindfulness training precies had op de werkprestatie en het stressniveau van de werknemers. Na de training beschikten de werknemers over meer mindfulness vaardigheden. Ook  het stressniveau bij de werknemers was duidelijk een stuk lager dan voor het volgen van de training. Verder was de slaapkwaliteit was verbeterd van de deelnemers aan de training. Dit heeft invloed op je privé en zakelijke leven.

13 Tips

Je wilt misschien wel meer doen met Mindfulness, maar hoe leef je mindful? Jouw Academy heeft 13 mindfulnesstips voor je verzameld. Ze zijn simpel en kunnen direct toegepast worden in jouw drukke hectische leventje.

 1. Doe dingen bewust en met aandacht.
 2. Plan niet je agenda vol. Doe minder en doe de dingen waar jij je goed bij voelt.
 3. Slaap meer.
 4. Doe de dingen niet gelijk achter elkaar. Hierdoor ben je je meer bewust van het heden.
 5. Neem vaker een korte pauze tussen twee verschillende activiteiten. Zo kan je de ene taak even van je af zetten en je weer opladen voor een nieuwe taak.
 6. Doe minimaal een kwartier per dag helemaal niets. Geen telefoon, maar geniet van het moment.
 7. Focus je op één ding tegelijk.
 8. Stop met piekeren over de toekomst, vestig je aandacht op het heden.
 9. Blijf met je volle aandacht bij het gesprek als je met iemand praat.
 10. Accepteer stressvolle momenten. Concentreer je een aantal momenten op je adem als je last hebt van stress.
 11. Eet rustig en met aandacht.
 12. Maak van schoonmaken en koken je meditatie moment.
 13. Zet je telefoon een tijdje uit. Je hoeft niet altijd bereikbaar te zijn.

Brainstormen doe je zo

Creatief denken

Een afdeling of team bestaat uit verschillende mensen. Iedereen heeft zijn eigen ideeën. Wil je meer doen met de gouden ideeën van je collega’s dan kun je wachten tot zij hun ideeën naar voren brengen. Dat gaat vaak niet vanzelf. Niet iedereen is zo mondig. Het zijn vaak dezelfde mensen die hun mond open doen. Om de denkkracht binnen de afdeling beter te benutten kun je brainstormen. Je gebruikt dan de creativiteit in je team optimaal.

Creatief denken

Creatief denken is het proces dat we hanteren om tot nieuwe ideeën te komen. Het is het combineren van bekende zaken tot iets nieuws. Brainstormen is één van de vormen van creatief denken: het werkt door het samenbrengen van verschillende, soms al bestaande ideeën, om tot een nieuw idee te komen. Je gebruikt de ideeën van een ander om te associëren of als stimulans voor een vervolg. Zonder speciale technieken kunt u ook creatief zijn, maar dat is dan ‘per ongeluk’. Als je speciale technieken gebruikt, krijgt het denkproces meer structuur. Hierdoor lukt het om veel sneller een veelvoud aan ideeën te creëren en neemt de kans toe op het gouden idee. Je kunt brainstormen met de gehele afdeling, maar ook met een kleine groep of zelfs alleen.

Doel

Het is van belang om het doel van brainstormen voor ogen te houden. Het doel van brainstormen is het genereren en delen van ideeën over een probleem dat opgelost moet worden. Afhankelijk van het doel van de brainstorming kunnen de ideeën betrekking hebben op oorzaken, doelen, strategieën, oplossingen, enzovoort. Als je beslissingen wilt nemen of zaken wilt analyseren dan is brainstorming niet geschikt.

Ideeën verzamelen

Met  brainstormen wil je veel ideeën verzamelen. Er zijn een paar regels. De deelnemers aan de brainstorm mogen elkaars ideeën niet veroordelen. Je schiet er niets mee op als de nieuwe ideeën meteen worden afgeschoten door kritische collega’s. Dit zorgt er bovendien voor dat mensen hun mond houden. Het gaat bij de brainstorm om de hoeveelheid, niet om de kwaliteit van de ideeën. Blijf niet te lang piekeren voordat je begint met brainstormen. Schrijf jouw gedachten op en ga door! Hoe meer oplossingen waaruit je kunt kiezen, hoe beter het is. Het gouden idee zit er misschien bij. Je kunt dit stimuleren door te vragen om een concreet aantal ideeën. Moedig wilde en uitzonderlijke, extreme ideeën aan. Het is makkelijker om een ‘wild’ idee aan te passen aan de situatie, dan om iets te bedenken dat meteen toepasbaar is in een bepaalde situatie.

Ideeënremmers

Als je gaat brainstormen moet je zorgen voor een optimaal klimaat. Mensen moeten zich veilig voelen om met hun ideeën te komen. Het is immers eenvoudig om ideeën om zeep te helpen en alle creativiteit dood te slaan. Als je niet uitkijkt dan reageren mensen negatief en dan ‘remmen’ ze het idee. Denk maar aan de opmerkingen ‘er is geen budget voor’, ‘dit hebben we vroeger ook al bedacht’, ‘dit is niet onze verantwoordelijkheid’, dat kan niet in onze organisatie en natuurlijk ‘ja, maar’.

Als je wilt brainstormen met je eigen team dan kunnen we je hierbij helpen. We helpen je met verschillende technieken. Als je belangstelling hebt, neem dan contact met ons op (085 0432268).

Nederlandse mannen werken het langst

Er zijn in Europa grote verschillen in werktijden en werkduur. Hoe lang werken de werknemers in Europa. Nederlandse mannen zijn koploper. Zij brachten in 2018 van alle Europese landen het grootste gedeelte van hun leven werkend door. Zij werkten gemiddeld 42,9 jaar. Dat is net zo lang als hun Zweedse evenknie. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie.

Korter

In bijna alle Europese landen werken mannen langer dan vrouwen, met uitzondering van Letland en Litouwen. In Letland werkten mannen en vrouwen evenveel en in Litouwen brachten de vrouwen een groter deel van hun leven werkend door. De Nederlandse vrouwen werkten zo’n vijf jaar korter dan de mannen. Maar zij zijn wel met een inhaalslag bezig. Het aantal werkende vrouwen nam sinds het jaar 2000 met 22% toe, voor de mannen was dit 8%.

Slimmer werken

Als we de mannen en de vrouwen bij elkaar optellen dan werkten zij in 2018 gemiddeld 40,5 jaar van hun leven en hebben daarmee op de Zweden na (41,9 jaar) het langste werkende leven van Europa. Het Europese gemiddelde ligt een stuk lager, namelijk op 36,2 jaar. Dat gemiddelde stijgt. Dat is 0,3 jaar langer dan in 2017 en 3,3 jaar langer dan in 2000. Om het werken vol te houden is het van belang om goed om te gaan met de werktijd en werkdruk. Jouw Academy heeft enkele tips op een rij gezet om slimmer te werken.

Oost west

Er is een duidelijk verschil tussen het werkende leven van mensen in het oosten en westen van Europa. In landen als Italië (31,8 jaar), Kroatië (32,4) en Griekenland (32,9) wordt duidelijk minder lang gewerkt als in Nederland. Een mogelijke verklaring zijn de pensioenstelsels en pensioenleeftijden in de verschillende landen. Ook speelt de levensverwachting een grote rol, al is die minder hard toegenomen dan het aantal jaren dat werkend wordt doorgebracht.

 

Werkstress kost 2,8 miljard per jaar

Verzuim van werknemers met als oorzaak werkstress kost werkgevers in Nederland maar liefst 2,8 miljard euro per jaar aan loondoorbetaling. Maar liefst 1,3 miljoen werknemers in Nederland hebben last van burn-outklachten. Zo bleek onlangs uit de factsheet Werkstress van onderzoeksinstituut TNO. Deze is gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), een onderzoek van TNO en CBS.

Stijging

Werknemers verzuimden in 2018 elf miljoen dagen. Een jaar eerder waren dat er nog tien miljoen. In 2017 kostte dit in totaal 2,8 miljard euro voor werkgevers, wat per werknemer neerkomt op 8.100 euro. Bijna de helft van alle werknemers (45%) vindt dat er maatregelen nodig zijn tegen werkstress.

Technostress

Technologiegebruik is een belangrijke factor als het om werkstress gaat. Zo maakt 60 procent van de werknemers bijna de hele dag gebruik van een pc of smartphone. Ruim 28 procent van de werknemers ervaart vaak of altijd een te veel aan informatie. Werkgevers moeten deze vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) beperken. Werkgevers kunnen dit aanpakken met een integrale aanpak. Die is vaak een combinatie van het vergroten van de belastbaarheid van medewerkers en het wegnemen van de oorzaken van stress.

Aan de slag

Wil je aan de slag met het reduceren van werkstress in jouw organisatie? Gebruik dan deze tool Werkdruk Wegwijzer van het TNO of doe ontspanningsoefeningen. Je kunt ook de cursus Timemanagement volgen om beter om te gaan met jouw tijdbesteding.

Bedrijven houden zich niet aan de Arbowet

Het percentage bedrijven dat aan de belangrijke regels uit de Arbowet voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft.  In 2018 heeft slechts een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor werknemers. Dat is iets beter dan in 2016. Toen voldeed 27% van de bedrijven aan al deze verplichtingen uit de Arbowet. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Arbo in bedrijf’ dat de Inspectie SZW heeft uitgevoerd.

Arbobeleid

Om goed arbobeleid te kunnen vormgeven, moet de werkgever een overzicht opstellen van alle gevaren die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met deze Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) kan het bedrijf de gevaren aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Het aandeel bedrijven met een RI&E is toegenomen van 45% in 2016 naar 49% in 2018. Ruim 80% van de werknemers werkt bij een bedrijf met een RI&E. Dit komt doordat grote bedrijven doorgaans vaker voldoen aan Arbowet dan kleine bedrijven. De Inspectie SZW kan een bedrijf direct beboeten als een RI&E ontbreekt.

Arbeidsrisico’s

In het onderzoek is gekeken naar negen specifieke arbeidsrisico’s bij bedrijven. Van alle risico’s komt beeldschermwerk het meest voor; het speelt bij ruim de helft van de bedrijven. In de bouwnijverheid en de landbouw spelen relatief veel van de in 2018 gemeten arbeidsrisico’s. Werken op hoogte, hard geluid en trillingen komen het vaakst voor in de bouwnijverheid, terwijl kracht zetten, repeterende bewegingen en ongunstige of statische lichaamshouding het vaakst voorkomen in de landbouw. Van het totaal aantal bedrijven waar één of meerdere risico’s aanwezig is of zijn, heeft 60 tot 78 procent voldoende of goede maatregelen genomen om werknemers te beschermen.

Meer weten

HR kan dit bericht gebruiken om nog eens goed na te gaan of de regels worden nageleefd. De OR heeft een stimulerende taak en kan dit bericht gebruiken om arbo op de agenda te zetten. Wil je meer weten? Volg dan de cursus HR en arbo of OR en arbo.

Bron: Inspectie SZW

De voordelen van het generatiepact

Het generatiepact moet de oplossing zijn van meerdere problemen op de werkvloer. Aan de ene kant zijn er de oudere werknemers die hun pensioen gezond willen halen en aan de andere kant willen jongere werknemers een (vaste) baan. En dan is er nog de werkgever die de ervaren werknemers niet kwijt wil.

Korter werken

Oudere werknemers van 57 jaar en ouder gaan korter werken. Dat is prettig voor werknemers die zwaar werk doen. Zij krijgen door het generatiepact meer rust en vrije tijd en dat is goed voor hun gezondheid. Het ziekteverzuim onder oudere werknemers kan dalen. De tijd die vrijkomt gaat naar jonge werknemers van onder de 35 jaar. Zij krijgen een vaste baan en kunnen gebruik maken van de oude rotten.

In de cao

Deze regeling wordt in de cao afgesproken. Er zouden bijvoorbeeld 2 oudere werknemers minder gaan werken om zo ruimte te maken voor een jongere werknemer. Het generatiepact kost wel geld. De oudere werknemer wil niet zo maar zijn uren en een stukje pensioenopbouw inleveren en de werkgever wil niet de hele regeling betalen. Een bekend voorbeeld is de 80/90/100-regeling: je werkt 80%, krijgt 90% van je loon en bouwt 100% pensioen op. Maar die percentages kunnen verschillen: het kan bijvoorbeeld ook 60/80/100 zijn. Er zijn veel manieren waarop je dit idee in de praktijk kunt uitwerken. De regeling wordt afgesproken in een cao en verschilt per sector of bedrijf.

Compensatie

In het generatiepact wordt het ingeleverde loon van de oudere werknemer deels gecompenseerd door de werkgever. Hij maakt daarbij gebruik van het feit dat de jongere werknemer een lager loon heeft dan de oudere werknemer, die aan het einde van zijn loonschaal zit. Soms kunnen uren vanuit een bestaande ouderenregeling of een levensfasebudget ingezet worden. De oudere werknemer kan zijn inkomen eventueel aanvullen met een stukje deeltijdpensioen. Het is echt ‘maatwerk’.

Het generatiepact past goed bij duurzame inzetbaarheid. HR en OR kunnen dit onderwerp op de agenda plaatsen. Meer informatie over OR en duurzame inzetbaarheid vind je hier.

Een training van het STAP-budget

Binnenkort wordt de fiscale scholingsaftrek vervangen door het zogeheten STAP-budget, dat staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie. Daarmee kunnen niet-werkenden, maar ook werknemers een persoonlijk ontwikkelbudget aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Ongeveer 100.000 tot 200.000 mensen per jaar kunnen hiermee straks aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 tot € 2.000 per persoon. Het doel van de regeling is dat meer mensen zich ontwikkelen tijdens hun werkende leven en op deze manier duurzaam inzetbaar blijven. Wanneer de regeling precies in werking treedt, wordt rond de zomer bekendgemaakt. Zo bleek onlangs uit de Kamerbrief van de ministers Koolmees en Engelshoven.
Aanvragen

Het STAP-budget is eenvoudig online aan te vragen en het budget wordt direct uitbetaald aan het scholingsinstituut. Mensen met een hoog risico om werkloos te worden, zoals mensen met een krimpberoep, krijgen mogelijk zelfs begeleiding bij de scholingskeuze. Dit komt doordat uit onderzoek blijkt dat de mensen die het meest gebaat zijn bij bijscholing er het minst gebruik van maken. Ook komt er een digitaal overzicht waarin iedereen beter inzicht kan krijgen in zijn of haar eigen scholingsmogelijkheden. Wanneer dit overzicht klaar is voor gebruik, is nog niet duidelijk. De ministers Koolmees en Van Engelshoven werken hier op dit moment aan.

Meer doen met BOB

Een besluit nemen is niet zo moeilijk. Het genomen besluit samen met anderen ten uitvoer brengen, dat is de kunst. Wanneer alle neuzen dezelfde kant op staan, is dat geen probleem. Maar als de benodigde committent ontbreekt, wordt het een heel ander verhaal. Door in de besluitvormingsfase te werk te gaan volgens het BOB-model, is de kans groot dat een besluit een gedragen besluit wordt. Aandacht voor beeldvorming is de crux. Vaak blijken mensen tot vergelijkbare conclusies en besluiten te komen, als ze over dezelfde feiten beschikken.

Het BOB-model

Als partijen het belang van een gedragen besluit onderkennen, is het handig om het BOB-model te gebruiken. Dat kan bij elk overleg. Het BOB-model is in feite een probleemanalysemodel, dat duidelijk maakt waarover de verschillende gesprekspartners het eens zijn en waarover niet, bijvoorbeeld bij een overleg tussen HR en directie. Dit model is ontwikkeld door Robert Bales en Fred Strodtbeck. Zij stellen dat beeldvorming een essentiële voorwaarde is voor het nemen van gedragen besluiten. Het model splitst besluitvorming in drie fasen.

 1. Beeldvorming (wat weten we?) Het doel van deze fase is ervoor te zorgen dat alle deelnemers die bij de besluitvorming zijn betrokken over alle relevante feiten beschikken.
 2. Oordeelsvorming (wat vinden we ervan?) Het doel van deze fase is dat betrokkenen het eens worden over een aantal besliscriteria waaraan de voorgenomen besluiten of voorstellen worden getoetst.
 3. Besluitvorming (wat willen we?) In deze fase wordt aan de hand van een ordening van de criteria in volgorde van belangrijkheid, de uiteindelijke besluitvorming vergemakkelijkt.
Beeldvorming

Het BOB-model helpt vooral om de beeldvorming goed te doen. En die beeldvorming is het halve werk. In de praktijk zie je echter dat dit vaak wordt overgeslagen. Het overleg lijkt dan meer op het roepen van standpunten. Ook bij brainstormsessies zie je vaak dat, nadat iemand een idee heeft geopperd, het oordelen begint, terwijl het doel van een brainstormsessie juist het genereren van nieuwe ideeën is. Zeker bij groepen die al langer met elkaar te maken hebben en in een bepaald patroon zijn beland, kan het verfrissend werken om mensen weer eens te dwingen naar elkaar te luisteren. Een onafhankelijke gespreksleider kan in dit soort situaties handig zijn.

Ruimte voor iedereen

Wanneer u besluit om het BOB-model te gebruiken, geeft u iedereen de ruimte om zijn zegje te doen en informatie te delen. Wat weet iemand van het probleem? Hoe kijkt hij er tegen aan? En waarom kijkt hij er zo tegenaan? Het BOB-model vraagt u dit geduld op te brengen. Ook voor degene die altijd met hetzelfde stokpaardje komt.  Want wat is de achterliggende reden dat de collega altijd met zijn stokpaardje aan komt zetten? Als voor die informatie het geduld word opgebracht, kunt u er als groep wel eens achter komen dat die persoon gewoon een punt heeft.

Meer doen met BOB?  Een trainer kan u helpen om het overleg/de vergadering te verbeteren. Bel ons: 085 0432268.